HS WROC�AW

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie planowania i zarządzania projektami z MS Project

Wtorek, 21 lipca, 2015

Plik PDF

W związku z realizacją przez HS Wrocław Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki niniejszym zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń w zakresie planowania i zarządzania projektami z MS Project. Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku.

Termin składania ofert: 31.07.2015 r.


Zobacz pełną listę zapytań ofertowych