HS WROC�AW

Zapytanie ofertowe dot. szkoleń ANSYS

Piątek, 24 kwietnia, 2015

Plik PDF

W ramach realizacji projektu inwestycyjnego „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego” realizowanego przez firmę HS Wrocław Sp. z o.o współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, informujemy o możliwości  składania ofert na realizację szkoleń ANSYS w zakresach:

  1. Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
  2. Analizy termiczne i termomechaniczne w Ansysie
  3. VisualBasic/APDL

 Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku.

Termin składania ofert: do dnia 04.05.2015r.


Zobacz pełną listę zapytań ofertowych