HS WROC�AW

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i prowadzenia programu rozwojowego w zakresie programowania w środowisku LabVIEW.

Piątek, 25 lipca, 2014

Plik PDF

W związku z realizacją przez HS Wrocław Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym", realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki niniejszym zapraszamy do składania ofert na organizację i prowadzenie programu rozwojowego dotyczącego programowania w środowisku LabVIEW. Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku.

Termin składania ofert: 08/08/2014 r.


Zobacz pełną listę zapytań ofertowych