HS WROC�AW

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi programu CATIA v5 - poziom podstawowy i poziom zaawansowany

Wtorek, 27 maja, 2014

Plik PDF

W związku z realizacją przez HS Wrocław Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym", realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki niniejszym zapraszamy do składania ofert na organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi programu CATIA v5. Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku.

Termion składania ofert: 10/06/2014 r.


Zobacz pełną listę zapytań ofertowych