HS WROC�AW

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń w temacie NX CAD (proces projektowania) – poziom podstawowy i poziom zaawansowany

Czwartek, 16 stycznia, 2014

Plik PDF

W ramach realizacji projektu inwestycyjnego „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego” realizowanego przez firmę HS Wrocław Sp. z o.o współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki zapraszamy do składania ofert w temacie organizacji i przeprowadzenia szkoleń w temacie NX CAD (proces projektowania) – poziom podstawowy i poziom zaawansowany. Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku.

Termin składania ofert: 31.01.2014 r.


Zobacz pełną listę zapytań ofertowych