HS WROC�AW

O nas

wizytowka3_03

HS Wrocław Sp. z o.o. jest częścią korporacji UTC Aerospace Systems zlokalizowanej w Windsor Locks, Connecticut, USA. i wchodzącej w skład United Technologies Corporation. Zakład prowadzi działalność w obszarze projektowania i produkcji wyrobów oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego.

więcej

4.5.2 PO IG

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 21/08/2013 r. Zarząd HS Wrocław Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego” w ramach poddziałania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest poszerzenie portfolio usług badawczo-rozwojowych HSW poprzez znacznie udoskonalone procesy. Głównym celem zespołu konstrukcyjnego będzie globalne wspieranie Grupy HSC w wielu dziedzinach, w tym systemach inżynierskich, projektowaniu konstrukcji mechanicznych, wykonywaniu analiz strukturalnych, termicznych i przepływowych (CFD), modelowaniu 3D i sporządzaniu dokumentacji technicznej na potrzeby projektów mechanicznych. Projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w Spółce. Dzięki jego realizacji utworzonych zostanie 100 nowych miejsc pracy dla inżynierów konstruktorów.

Projekt przyczyni się do transferu specjalistycznej wiedzy Grupy HSC w zakresie urządzeń lotniczych do Polski oraz będzie miał pozytywny wpływ na rozwój lokalnego środowiska biznesowego, ponieważ przyczyni się do nawiązania współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach projektu poszerzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie rozwijać współpracę w określonych dziedzinach z uczelniami technicznymi. W związku z powyższym projekt będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na HSW lub przedsiębiorstwa Grupy HSC, ale będzie również odgrywać istotną rolę w generowaniu innowacyjnych koncepcji oraz wzmacnianiu strategicznych powiązań pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi w Polsce.

Szczegóły projektu zaprezentowano na tablicy informacyjnej będącej jednym z elementów promujących udział środków finansowych Unii Europejskiej w przedmiotowej inwestycji, której wkład wynosi 39,52 procent kosztów kwalifikowanych. 

Informacji na temat realizowanego Projektu w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG udziela:

Łukasz Sendek

Koordynator ds. Projektów

E-mail:

lukasz.sendek@utas.utc.com

Telefon;

+48 71 71 48 021

Fax:

+48 71 71 48 014

 

1_02 2_01
3 4
Zobacz pełną listę zapytań ofertowych