HS WROC�AW

O nas

wizytowka3_03

HS Wrocław Sp. z o.o. jest częścią korporacji UTC Aerospace Systems zlokalizowanej w Windsor Locks, Connecticut, USA. i wchodzącej w skład United Technologies Corporation. Zakład prowadzi działalność w obszarze projektowania i produkcji wyrobów oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego.

więcej

1.1.1 Szybka Ścieżka PO IR

UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Opracowanie metodyki produkcji części lotniczych w technologii druku przestrzennego z użyciem wybranych metalicznych stopów reaktywnych”

Celem projektu jest opracowanie metodyki produkcji części do samolotów w technologii druku 3 D. W tym celu UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.  przeprowadzi kompleksowe badania przemysłowe nad właściwościami proszków metalicznych stosowanych w dotychczasowych metodach produkcji, oraz dokona selekcji optymalnych z punktu widzenia wyników tych badań rozwiązań technicznych. Na bazie uzyskanych rezultatów badań przemysłowych zespół badawczy przystąpi do eksperymentalnych wydruków części według zarysowanej metodyki, tak aby potwierdzić rzetelność założeń teoretycznych i wynikających ze skali laboratoryjnej. Uzyskane w ten sposób modelowe wydruki 3D stanowić będą podstawę do uruchomienia procedur kwalifikacyjnych i certyfikacyjnych, dopuszczających nową metodykę i służące jej stosowaniu narzędzia do pełnoprzemysłowego zastosowania. Projekt będzie trwał 49 miesięcy, a w trakcie prac zostanie nawiązana współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi.

Planowanym efektem projektu, będzie wdrożenie w siedzibie Spółki do produkcji aluminiowych części lotniczych w technologii wytwarzania przyrostowego z wykorzystaniem autorskiej metodologii.

Wartość projektu: 23,751,205.20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11,520,345.55 PLN

 ue_739x93

Zobacz pełną listę zapytań ofertowych