HS WROC�AW

Zapytania ofertowe - archiwum

Nazwa zapytania Data zapytania Plik PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wiskozymetru Czwartek, 17 kwietnia, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę przyrządu do ustawiania narzędzi Piątek, 18 kwietnia, 2014
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wybudowanie chemicznego neutralizatora ścieków kwaśno alkalicznych Piątek, 18 kwietnia, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do obróbki cieplnej Czwartek, 08 maja, 2014
Zapytanie ofertowe - wyposażeniae IT Czwartek, 08 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów Piątek, 09 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie urządzenia do badania kruchości wodorowej Czwartek, 08 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do destylacji rozpuszczalników Piątek, 16 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie komory niskich temperatur Czwartek, 08 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny współrzędnościowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem Poniedziałek, 19 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia CNC do grawerowania Wtorek, 27 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do obróbki cieplnej Wtorek, 05 lutego, 2013
Zapytanie ofertowe na dostawę komory niskich temperatur Wtorek, 20 sierpnia, 2013
Zapytanie ofertowe - zespół sprężarki Poniedziałek, 09 czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę systemu pomiarowego Środa, 21 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i instalację wyposażenia elektronicznego do testów zaworów pneumatycznych, zestaw TB_mil. Środa, 28 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie pneumatycznego stanowiska testowego TR_4. Środa, 28 maja, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie automatu tokarskiego Czwartek, 12 czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę automatu tokarskiego Piątek, 13 czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację wyparki Poniedziałek, 16 czerwca, 2014
Request for quotation - Air Generator Poniedziałek, 16 czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie tokarki CNC Wtorek, 24 czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę suwnicy podwieszanej jednodźwigarowej z torem i konstrukcją wsporczą Piątek, 27 czerwca, 2014
Zapytanie Ofertowe - Wygrodzenia Ochronne Piątek, 04 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe - oscylacja Wtorek, 01 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu urządzeń kontrolno-pomiarowych i dozujących zapewniających automatyczną kontrolę stężeń i uzupełniania reagentów w kąpieli do niklowania chemicznego Wtorek, 01 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe - maszyna do długich wierceń (Deep Hole Drilling Machine) Środa, 02 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe - archiwizacja danych Piątek, 04 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe a wykonanie oscylacji wraz z montażem na stanowisku do miedziowania cyjankalicznego Poniedziałek, 07 lipca, 2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie i uruchomienie stanowisk testowego Czwartek, 10 lipca, 2014